Retourzendingen

De Klant is verplicht de Producten bij levering van een bestelling af te

nemen, ook indien die bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant

weigert de Producten af te nemen, waaronder tevens wordt verstaan de

situatie dat de Klant niet op het afgesproken tijdstip op de plaats van

levering aanwezig is, of indien de Klant nalatig is met het verstrekken

van de voor de levering noodzakelijke informatie of instructies, zijn de

Producten vanaf dat moment voor risico van de Klant en komen de kosten

voor retourzending – met een minimum van € 80,- per palletplaats –

opslag, bewaring en extra levering van de Producten voor rekening van de

Klant, zonder dat de Klant recht heeft op terugvordering van het

eventueel reeds aan Torin Sifan voor de Producten betaalde bedrag.{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a140135146b8dc949b00a5788891e93f' }}