IDEAL & BANKCONTACT

De Klant kan betalen met IDeal, creditcard of bankoverschrijving.

Horeca King accepteert eveneens contante betalingen, doch niet voor een

hoger bedrag dan € 3.500,- per bestelling.


Wanbetaling of ingebrekestelling

Is hij/zij van rechtswege – en derhalve zonder dat enige

ingebrekestelling zal zijn vereist – in verzuim en is Horeca King

bevoegd haar verplichtingen uit de lopende Overeenkomsten met de Klant op te schorten.


Verzuimbetaling

In geval van verzuim is de Klant buitengerechtelijke incassokosten aan

Torin Sifan Nederland verschuldigd. Bij een factuurbedrag tot € 267,- zullen deze

kosten € 40,- bedragen. Bij een hoger factuurbedrag zijn de

buitengerechtelijke incassokosten als volgt:

• 15% over de eerste € 2.500,-;

• 10% over het meerdere tot € 5.000,-;

• 5% over het meerdere tot € 10.000,-;

• 1% over het meerdere tot € 200.000,-;

• 0,5% over het meerdere.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9251e9dd214048e813491647d9bea18f' }}