Voorwaarde Verzending

Torin Sifan zorgt voor een wijze van vervoer/verzending die geschikt is

voor de Producten. De Producten worden indien mogelijk vervoerd tot aan

de eerste deur van het gebouw van de Klant, waarmee het vervoer is

geëindigd. Indien de Klant wenst dat de Producten door Horeca King naar

binnen worden gebracht, gebeurt dat voor risico van de Klant.


Schade aan producten

Schade aan de Producten die is ontstaan tijdens het vervoer/de

verzending, komt voor rekening en risico van Torin Sifan. Schade aan de Producten die nadien is ontstaan, komt voor rekening en risico van de Klant.


Ander adres

Als de Klant een andere dan de door Horeca King bepaalde wijze van

vervoer/verzending van de Producten wenst, komen de risico’s en eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a140135146b8dc949b00a5788891e93f' }}